زعفران نگین قائنات

۱ ماه قبل
شماره موبایل : 9361901870
ایمیل :
هشدار پلیس!

لطفا قبل از معامله یا پرداخت از صحت کالا یا خدمات مطمئن شوید.

دسته بندی برای کسب و کار - عمده فروشی
مکان تهران -
نوع آگهی پیشنهاد
قیمت 5,800 تومان
قیمت تک فروشی
نیم گرمی: 5800 تومان
یک گرم : 10800 تومان
نیم مثقال: 23000 تومان
یک مثقالی:45000 تومان

قیمت عمده از هر وزن بالای 7 ورق
نیم گرم :5700 تومان
یک گرمی : 10700 تومان
نیم مثقالی: 22500 تومان
یک مثقالی: 44000 تومان

قیمت عمده از هر وزن بالای 10 ورق
نیم گرم:5600 تومان
یک گرم :10600 تومان
نیم مثقال:22000 تومان
یک مثقال : 43000 تومان

قیمت عمده از هر وزن بالای 25 ورق
نیم گرمی: 5500 تومان
یک گرمی: 10500 تومان
نیم مثقالی: 21500 تومان
یک مثقالی: 42000 تومان
توجه : ( بعلت نوسانات شدید بازار زعفران جهت سفارش قیمت بروز بگیرید.ممنون)
تاریخ: 99/1/28
(حسینی) *** 09361901870
09183703982
زعفران نگین قائنات
زعفران نگین قائنات