کمکم کنید

۹ ماه قبل
شماره موبایل : 9336461259
ایمیل :
هشدار پلیس!

لطفا قبل از معامله یا پرداخت از صحت کالا یا خدمات مطمئن شوید.

دسته بندی اجتماعی - خیریه و کمک رسانی
مکان تهران -
نوع آگهی پیشنهاد
قیمت 0 تومان
جوانی هستم اهل سنندج پدر و مادرم چند ساله از هم جدا شدند خودم با پدر و خواهرم زندگی میکنم پدرم از کار افتادن خودم بخاطر کار سنگین تو تره بار دیسک کمر دارم خواهرم محصله خرجشونو من میدم کسیرو ندارم حمایت کنه ازم فقط خدارو دارم و خدای مهربونو شاکرم که مال حرام نخوردم و سالمم الان تهران هستم تو تره بار دیسک کمرم اذیتم میکنه دیپلم دارم سختی زیادی کشیدم خسته شدم از این زندگی ، به خدا سوگند دنبال مال باداورده نیستم ولی گرفتارم کمکم کنید کاری دامداری چیزی شروع کنم کمکم کنید کم کم پس میدم اگه کاری چیزی خوب باشه کار هم میکنم.
کمکم کنید
کمکم کنید