فروش شهاب سنگ و فسیل موجودات

۹ ماه قبل
شماره موبایل : 9214219550
ایمیل :
هشدار پلیس!

لطفا قبل از معامله یا پرداخت از صحت کالا یا خدمات مطمئن شوید.

دسته بندی برای کسب و کار - دفتر کار
مکان مازندران - پل سفید
نوع آگهی درخواست
قیمت 0 تومان
جمع آوری بیش از بیست سال سابقه کِکلکسیونی از انواع سنگ های قیمتی ونیم قیمتی
فروش شهاب سنگ و فسیل موجودات
فروش شهاب سنگ و فسیل موجودات